• OPH Štamparija 060 44 55 298, SVS studio 063 646 161
Sleek & Beautiful

Saznajte o nama

Naše usluge i prijekti

Sleek & Beautiful

Štampa i izdavaštvo

OPH Štamparija svojim klijentima pruža usluge ofset štampe, digitalne tabačne štampe do formata 32x48 cm, pripreme za štampu i izdavaštva.

Sleek & Beautiful

Izrada sajta

SVS studio poseduje višegodišnje iskustvo u izradi sajtova. Blizu 150 napravljenih sajtova je naša najbolja referenca

Sleek & Beautiful

Marketing

Kreiranje i objavljivanje reklama u novinama, časopisima, na televiziji, na internetu, društvenim mrežama i drugim medijima

Pronađite na Čukarici

Magazin, portal i internet televizija

Sleek & Beautiful

PRONAĐITE NA ČUKARICI

Nosioci i vlasnici projekta "Pronađite na Čukarici" su SVS studio (PORTAL I TV MAGAZIN) i OPH Štamparija (ŠTAMPANO IZDANJE). Sve detalje o našem projektu možete pronaći na stranici www.NaCukarici.rs

Sleek & Beautiful

MAGAZIN

Magazin koji je osmišljen kao periodično štampano izdanje koji izlazi na svaka dva meseca, svakog 15. : oktobra, decembra, februara , aprila, juna i avgusta. i besplatno je izdanje za sve čitaoce. www.NaCukarici.info

Sleek & Beautiful

PORTAL

Portal Pronađite na Čukarici se sastoji od mnoštva prezentacija privrednika sa Čukarice na jednom mestu. Pronađite bez lutanja, delatnost, proizvod ili uslugu u Vašem komšiluku t.j. na Čukarici. www.NaCukarici.rs

Sleek & Beautiful

INTERNET TV

Internet TV MAGAZIN PRONAĐITE NA ČUKARICI dostupan svima 24h na sajtu i društvenim mrežama (ne treba vam repriza). Pogledajte priloge o privrednicima i intervjue sa poznatima i uspešnima sa Čukarice. www.NaCukarici.com