• 060 44 55 298, 060 44 55 298
  • office@nacukarici.rs

Cena izrade sajta

Cena izrade sajta

Izrada sajta košta od 200€ (npr. za prezentaciju od samo jedne strane) a cena izrade sajta zavisi od složenosti sajta t.j koliko stranica, linkova, slika, veza za profile društvenih mreža i drugih podataka.

Materijal za izradu sajta (tekstovi, slike, podaci) ste u obavezi da vi kao klijent obezbedite i dostavite u elektronskoj formi (putem e-maila, na CD/DVD ili USB memoriji) . Tekst za sajt se dostavlja otkucan u word dokumentu – ne pisan olovkom na papiru,a slike koje se dostavljaju moraju biti unapred sređene.

Izrada sajta traje u proseku od 7-15 dana, a opet rok izrade zavisi od složenosti sajta.

Mi sajtove radimo u JOOMLA  i WORDPRESS programu. Nakon izrade kompletnog sajta dobijate radnu verziju Vašeg sajta i sve parameter u vlasništvo:  narezano na cd/dvd, na usb memoriji  ili putem e-maila u zavisnosti kako Vama odgovara.

Cena višejezičnog sajta

Cena izrade sajta na više jezika iznosi: osnovna cena izrade sajta + 50% osnovne cene po svakom narednom jeziku, npr. Osnovna cena je 400€ za sajt na srpskom jeziku + 200€ po svakom narednom jeziku.  Ukoliko je sajt višejezičan klijent je u obavezi da obezbedi prevod za sajt kao i sav materijal za sajt da dostavi u elektronskoj formi po pravilima koje smo prethodno naveli.

Cena održavanja sajta

Održavanje sajta je do dve promene mesečno besplatno, a nakon toga cena održavanja sajta može da se dogovori na dva načina: da se plaća paušalno godišnje dogovoreni iznos kojii zavisi od količine informacija koje se menjaju ili da vršite plaćanje po započetom satu rada koji iznosi 10 €/započeti sat.

Ažuriranje t.j održavanje sajta obuhvata promene postojećih i dodavanje novih podataka na sajtu:  teksta, slika, podataka o poslovanju, kontakata itd. Takođe važna stvar koju treba da znate je da promena dizajna i forme sajta ne spada u ažuriranje sajta već se računa kao nova izrada prezentacije t.j sajta.

NAPOMENA: Klijent je u obavezi da za period dok mu  SVS studio održava sajt dostavi pristupne parametre za hosting. Ukoliko klijent zahteva da sam održava sajt ili da mu neko treće lice održava sajt, potpisuje pismenu izjavu i istim trenutkom trajno prestaje bilo kakva obaveza od strane nas po pitanju održavanja sajta, domena i hostinga.

Cena domena i hostinga

Cene za domen i hosting  kreću se (ukupno) oko 40e na godišnjem nivou u zavisnosti od: domena (rs, co.rs, com, info,net, biz…), veličine prostora na serveru, brzine protoka informacija, broja e-mail naloga itd. Domen i hosting možete uplatiti  direktno kod nas t.j mi ćemo to uraditi za Vas kod partnerske kuće Beotel (cenovnik domena i hostinga http://www.beotel.net/hosting/domeni ) ili kod nekog drugog provajdera po vašem izboru. Ukoliko ne želite domen i hosting kod nas, važno je da kod uplate kod drugog provajdera, zahtevate da hosting poseduje C-PANEL  sa minimum jednom MySQL bazom i da nas navedete kao administratora sajta  jer samo na taj način možemo da “okačimo” napravljeni sajt.

Napomena: Cenovnici domena i hostinga su na godišnjem nivou, i obnavljaju se svake godine

Opšti uslovi plaćanja

Sve cene izražene u evrima se plaćaju u dinarima po prodajnom kursu NBS na dan uplate.  Plaćanje svih usluga je avansno. SVS Studio nije u PDV sistemu.

Poštovani posetioci, 05. septembra 2018. godine izvršene su sledeće promene preduztnika: SVS Studio je brisan i registra, a OPH Štamparija je preregistrovana u preduzeće PRONAĐITE NA ČUKARICI DOO BEOGRAD.