• 063 646 161
  • office@nacukarici.rs

OPH Štamparija

OPH Štamparija

Svoje višegodišnje iskustvo u oblasti  štampe  i pripreme za štampu koje datira još od 2000. godine ozvaničili smo osnivanjem preduzetničke radnje OPH Štamparija oktobra 2014.  godine. Svoju delatnost proširujemo i na izdavaštvo i od 2016. godine, OPH Štamparija je registrovana kao izdavač periodičnog štampanog izdanja “PRONAĐITE NA  ČUKARICI”. Svojim klijentima pružali smo sledeće  usluge: priprema za štampu, digitalna i  offset štampa i izdavaštvo. Ponosni smo na mnogobrojne zadovoljne klijnte kao sto su Siemens, Internacionalna policijska Asocijacija, Institut Bačka palanka, Sindikalna organizacija Žandarmerije , Gradska Opština Čukarica i drugi mnogobrojni privrednici. OPH štamparija je  dobitnik sertifikata FIRMA OD POVERENJA.

Preduzetnička radnja OPH ŠTAMPARIJA je odlukom od 05.09.2018. nastavila da obavlja delatnost u formi Društva sa ograničenom odgovornošću PRONAĐITE NA ČUKARICI DOO BEOGRAD.